Menu
Maciej Grześkowiak: Z PESA do ratusza

Maciej Grześkowiak: Z PESA do ratus…

Przez ostatnie lata ...

Prognoza finansowa na przyszłe lata. Czego możemy się spodziewać?

Prognoza finansowa na przyszłe lata…

Zmniejszenie bezrobo...

Sylwester z Operą Nova - chętnych nie brakuje

Sylwester z Operą Nova - chętnych n…

Wejściówki na koncer...

Bydgoski poseł z wizytą w… Słupsku

Bydgoski poseł z wizytą w… Słupsku

Jak informuje na swo...

Wszystkie niespełnione obietnice Bruskiego

Wszystkie niespełnione obietnice Br…

Chociaż na plakatach...

Kibice Zawiszy apelują o udział w wyborach

Kibice Zawiszy apelują o udział w w…

Kibice największego ...

Grudniowy Bieg na 6 łap

Grudniowy Bieg na 6 łap

Lubisz aktywność fiz...

Prev Next

Od dzisiaj segregujesz odpady

  • Napisane przez  Urząd Miasta
Od dzisiaj segregujesz odpady

97% bydgoszczan zadeklarowało, że będzie sortować swoje śmieci. Jakie są ich najczęstsze pytania?

Jaka firma po 1 lipca odbierze ode mnie odpady?

Bydgoszcz została podzielona na dziewięć sektorów. Firmy będą obsługiwały następujące sektory:

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., tel. 52 342 19 93 lub 52 342 74 40
Remondis informuje, że wszystkie posesje znajdujące się w sektorach II, III, IV i V zostaną obsłużone pod kątem odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w pierwszym tygodniu lipca br.
Do 15 lipca firma zobowiązała się dostarczyć mieszkańcom w formie papierowej szczegółowy harmonogram.
Sektor II (Osiedle Nowy Fordon, Osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście),
Sektor III (Osiedle Leśne, Osiedle Bartodzieje, Osiedle Jachcice),
Sektor IV (Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto),
Sektor V (Osiedle Smukała-Opławiec-Janowo, Osiedle Piaski, Osiedle Czyżkówko, Osiedle Okole, Osiedle Flisy, Osiedle Osowa Góra)

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., tel. 52 522 22 88
Sektor VII (Osiedle Górzyskowo, Osiedle Szwederowo),
Sektor VIII (Osiedle Wzgórze Wolności, Osiedle Glinki-Rupienica, Osiedle Wyżyny)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Taro Sp. z o.o., tel. 52 583 61 42 lub 52 583 61 43  
Sektor VI (Osiedle Miedzyń-Prądy, Osiedle Wilczak-Jary, Osiedle Błonie)

P.U.K. Corimp Sp. z o.o., tel. 52 320 81 85
Sektor I (Osiedle Terenów Nadwiślańskich, Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Stary Fordon),
Sektor IX (Osiedle Kapuściska, Osiedle Zimne Wody-Czersko Polskie, Osiedle Łęgnowo, Osiedle Łęgnowo-Wieś).

Kto i kiedy dostarczy mi pojemnik?

Firmy, które będą świadczyły usługi odbioru odpadów deklarują, że sukcesywnie będą dostarczać nowe pojemniki mieszkańcom. Może więc się tak zdarzyć, że po 1 lipca nadal będzie stać na danej posesji pojemnik firmy, która – zgodnie z nowymi zasadami – nie będzie już obsługiwała danego osiedla.

Jeśli firma dotychczas nas obsługująca zabierze nam pojemnik, a ta, która ma nas obsługiwać po 1 lipca nie dostarczy nowego, prosimy zgłosić to do firmy odpowiadającej za odbiór odpadów w danym sektorze.

Jak często firma odbierze ode mnie odpady?

Wszystko zależy od rodzaju odpadów i tego, czy mieszkamy w zabudowie jedno- czy wielorodzinnej. Oto harmonogram:

Co 7 dni
Odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej (pojemniki i worki szare)
Odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej (pojemniki i worki brązowe)

Co 14 dni
Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej (pojemniki i worki szare)

Co 28 dni
Pojemniki i worki żółte – papier, metal i tworzywa sztuczne *
Pojemniki i worki zielone – szkło *
Odpady zielone w zabudowie wielorodzinnej (pojemniki i worki brązowe)

* W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników bądź gromadzenia worków o odpowiedniej pojemności, istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów (bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat).

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Już do kilku lat w Bydgoszczy działa system zbiórki przeterminowanych lekarstw, których nie należy wyrzucać z innymi odpadami ani też utylizować w kanalizacji tylko bezwzględnie należy zanieść do specjalnych pojemników w aptekach. Leki należy wyrzucać bez opakowań kartonowych. Lista aptek z pojemnikami na przeterminowane leki znajduje się TUTAJ

Gdzie są i do czego służą PSZOK-i?

W PSZOK-ach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przyjmowane będą bezpłatnie: odpady zielone, chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z gospodarstw domowych.

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa PSZOK-i: przy ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis) i przy ul. Smoleńskiej 41 (prowadzony przez Corimp). Czynne będą w dni powszednie w godz. 8.00-20.00.

Ile zapłacę za odbiór odpadów?

Zgodnie z ostatnio przyjętą uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca br. stawki wynoszą 10 zł (za odpady segregowane) i 20 zł (niesegregowane).

Uchwała wejdzie jednak w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W zamian za opłatę miasto: wyposażony nieruchomość w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, zapewni utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbierze wytworzone odpady komunalne i zapewni odbiór odpadów problemowych w PSZOK-ach.

Kiedy i w jaki sposób muszę uiścić opłatę?

Właściciele i zarządcy nieruchomości opłatę będą wnosić co miesiąc do 15. dnia następnego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy. Oznacza to, że pierwszą opłatę – za lipiec – należy uiścić do 15 sierpnia br.

Urząd Miasta Bydgoszczy rozpoczął już dostarczanie właścicielom i zarządcom nieruchomości zindywidualizowanych numerów kont bankowych.

Jak segregować śmieci?

97 proc. mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłat, zdecydowała się na zbiórkę śmieci segregowanych. Jak to zrobić? – wyjaśnia ulotka przygotowana przez Urząd Miasta do pobrania TUTAJ.

Uwaga! Odpady opakowaniowe wrzucamy bez zawartości. Nie ma natomiast konieczności ich mycia i zrywania etykiet!

Co mogę zrobić z odpadami zielonymi?

Odbiór odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, trociny) realizowany będzie w okresie od 1 lipca do 31 października wg harmonogramu określonego dla poszczególnych sektorów z częstotliwością: raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej oraz raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej.

Jednocześnie informujemy, że chęć odbioru tego rodzaju odpadów właściciele domków jednorodzinnych oraz administratorzy zabudowy wielorodzinnej powinni zgłaszać firmie obsługującej dany sektor.